Aromatic hydrocarbon

Aromatic hydrocarbon
هيدروكربون أروماتي

Wikipedia English-Arabic glossary . 2014.

Поможем написать курсовую

Look at other dictionaries:

 • Aromatic hydrocarbon — Arene redirects here. For other uses, see Arene (disambiguation). An aromatic hydrocarbon or arene[1] (or sometimes aryl hydrocarbon)[2] is a hydrocarbon with alternating double and single bonds between carbon atoms. The term aromatic was… …   Wikipedia

 • aromatic hydrocarbon — a hydrocarbon that has cyclic structure and a closed conjugated system of double bonds that gives it the characteristic chemical properties of the parent aromatic hydrocarbon, benzene (C6H6); other typical aromatic hydrocarbons are toluene (C7H8) …   Medical dictionary

 • aromatic hydrocarbon — arenas statusas T sritis chemija apibrėžtis Angliavandenilis, turintis benzeno fragmentą. atitikmenys: angl. arene; aromatic hydrocarbon rus. арен; ароматический углеводород ryšiai: sinonimas – aromatinis angliavandenilis …   Chemijos terminų aiškinamasis žodynas

 • aromatic hydrocarbon — noun a hydrocarbon that contains one or more benzene rings that are characteristic of the benzene series of organic compounds • Hypernyms: ↑hydrocarbon • Hyponyms: ↑benzene, ↑benzine, ↑benzol …   Useful english dictionary

 • Polycyclic aromatic hydrocarbon — An illustration of typical polycyclic aromatic hydrocarbons. Clockwise from top left: benz(e)acephenanthrylene, pyrene and dibenz(ah)anthracene …   Wikipedia

 • polycyclic aromatic hydrocarbon — n any of a class of hydrocarbon molecules with multiple carbon rings that include numerous carcinogenic substances and environmental pollutants called also PAH, polynuclear aromatic hydrocarbon …   Medical dictionary

 • polynuclear aromatic hydrocarbon — n POLYCYCLIC AROMATIC HYDROCARBON …   Medical dictionary

 • polynuclear aromatic hydrocarbon — noun Date: 1962 polycyclic aromatic hydrocarbon …   New Collegiate Dictionary

 • Chlorinated polycyclic aromatic hydrocarbon — Chlorinated polycyclic aromatic hydrocarbons (ClPAHs) are a group of compounds comprising polycyclic aromatic hydrocarbons with two or more aromatic rings and one or more chlorine atoms attached to the ring system. ClPAHs can be divided into two… …   Wikipedia

 • Hydrocarbon mixtures — are a group of various volatile, highly flammable, mixtures used chiefly as nonpolar solvents.CompositionHydrocarbon mixtures are composed of hydrocarbons, benzine, and petroleum ethers.A hydrocarbon is any chemical compound that consists only of …   Wikipedia

 • polycyclic aromatic hydrocarbon — noun Date: 1951 any of a class of hydrocarbon molecules that have multiple carbon rings, and that include numerous carcinogenic substances and environmental pollutants abbreviation PAH …   New Collegiate Dictionary

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”